CONTATTI

Essere in contatto con noi

Indirizzo:  AgiosNikitas - Lefkada

Telefono: (30) 061 26450 97061
Email: info[at]altheastudios.gr

Athens Offices :36 Filadelfeia Str, Ymmitos, 17236,
Tel / Fax (Athens) : 2109751797 (off seasson)
Lefkada Offices : Ag.Nikitas,31080,
Telefono (Lefkada): 2645097061,
Reservation Contact : Filippas Anastasios 6973229098